Prof. dr hab. inż. Andrzej BABUCHOWSKI (spec.) – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Barbara BARANIAK – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Prof. dr hab. Artur BARTKOWIAK (spec.) – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

Prof. dr hab. Nina BARYŁKO-PIKIELNA (czł. hon.) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Warszawa

Czł. koresp. PAN Włodzimierz BEDNARSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Józefa CHRZANOWSKA – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

Dr hab. inż. Eugeniusz CHYŁEK (spec.) – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa

Prof. dr hab. Janusz CZAPSKI - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Waldemar DĄBROWSKI (spec.) – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

Prof. dr hab. Zbigniew DUDA (czł. hon.) – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

Prof. dr hab. Jerzy DZIUBA – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Teresa FORTUNA - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków

Mgr inż. Andrzej GANTNER (spec.) – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Warszawa

Prof. dr hab. Jan GAWĘCKI – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Antoni GOLACHOWSKI – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

Prof. dr hab. Roman GRZYBOWSKI – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa

Prof. dr hab. Stanisław GWIAZDA (spec.) – DuPont Poland, Warszawa

Czł. rzecz. PAN Adolf HORUBAŁA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Grażyna JAWORSKA – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłąta, Kraków

Prof. dr hab. Henryk JELEŃ – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Mgr Krzysztof KŁAPA (spec.) – McDonald’s Polska sp. z o.o., Warszawa

Dr inż. Piotr KOŁAKOWSKI (spec.) – Danisco Biolacta sp. z o.o., Olsztyn

Prof. dr hab. Danuta KOŁOŻYN-KRAJEWSKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Józef KORCZAK – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Henryk KOSTYRA – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Prof. dr hab. Halina KOZŁOWSKA (czł. hon.) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Prof. dr hab. Andrzej LENART – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Wacław K. LESZCZYŃSKI (czł. hon.) – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

Prof. dr hab. Zdzisława LIBUDZISZ – Politechnika Łódzka, Łódź

Prof. dr hab. Jan MICHNIEWICZ – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. inż. Tadeusz MIŚKIEWICZ – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

Prof. dr hab. Stanisław MLEKO – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Prof. dr hab. Helena OBERMAN (czł. hon.) – Politechnika Łódzka, Łódź

Prof. dr hab. Jan OSZMIAŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

Prof. dr hab. Mieczysław PAŁASIŃSKI (czł. hon.) – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków

Prof. dr hab. Jan PIKUL – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Mariusz PISKUŁA - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Prof. dr hab. Andrzej PISULA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Edward POSPIECH – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Piotr PRZYBYŁOWSKI – Akademia Morska, Gdynia

Mgr inż. Adam RADAŚ (spec.) – Membra Adam Radaś, Żelazków

Czł. rzecz. PAN Antoni RUTKOWSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Tadeusz SIKORA – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

Prof. dr hab. Zdzisław E. SIKORSKI (czł. hon.) – Politechnika Gdańska, Gdańsk

Prof. dr hab. Zdzisław TARGOŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Prof. dr hab. Tadeusz TRZISZKA – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

Czł. koresp. PAN Erwin WĄSOWICZ (czł. hon.) – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Mgr Bronisław WESOŁOWSKI (spec.) – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Warszawa

Prof. dr hab. Dorota WITROWA-RAJCHERT – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Ryszard ZADERNOWSKI – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn